MVO

Autobedrijf Van Tilborg & MVO

Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden vaak als synoniemen gebruikt. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de belanghebbenden van de onderneming.

Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel onderneemt maatschappelijk verantwoord daar zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit. Steeds wordt daarbij opnieuw een zorgvuldige balans gezocht en er wordt op een actieve en transparante manier verantwoording afgelegd met de belanghebbenden van Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel.

Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel gaat zelfs nog een stapje verder en richt zich op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten voor Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel zijn hierbij:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door Autobedrijf Van Tilborg gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel en haar medewerkers

Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel koestert haar medewerkers, respecteert de cao en geeft jongeren de kans het vak te leren. Autobedrijf Van Tilborg steekt veel tijd, energie en €uro’s in opleidingstrajecten. Alle medewerkers mogen zich dan ook onbeperkt laten bijscholen.

Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel en haar omgeving

Inzake onze omgeving doet Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel er alles aan om de omgevingshinder tot een minimum te beperken. We streven ernaar de verspillingen te beperken. De milieubelasting wordt met regelmaat gemeten en indien nodig worden direct maatregelen genomen ter verbetering.

Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel en het verenigingsleven / sponsoring

De Bommelerwaard, het gebied waarin Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel gevestigd is telt tientallen verenigingen en Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel waardeert het enorm dat een groot gedeelte van deze verenigingen zich belangeloos inzet voor de betreffende doelgroep. Wat een rijkdom dat gezonde mensen kunnen doen en laten wat zij willen en veel plezier ondervinden met hun verenigingsactiviteiten.

Voor een bepaalde groep mensen in onze samenleving is dit echter niet zo vanzelfsprekend. Mensen (en kinderen) met een beperking hebben het vaak niet voor het kiezen. Met name voor deze groep in onze samenleving wil Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel graag een handje toe steken. Per situatie bekijken we samen met betrokkenen wat gewenst en wat mogelijk is. Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel houdt deze vorm van ondersteuning aan onze minderbedeelden desgewenst buiten de publiciteit.

Sponsoraanvragen worden individueel beoordeeld en afgewogen maar zullen om te worden gehonoreerd te allen tijde een raakvlak moeten hebben met de hiervoor omschreven doelgroep.

Meer informatie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende offerte/advies naar (0418) 51 22 18, stuur een e-mail of vul het contactformulier in, dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bel (0418) 51 22 18
Stuur een e-mail